Økonomi

OPGAVER OG ANSVAR

Støtter kassereren i arbejdet med at opfylde sine opgaver og ansvar (se ). Dette er p.t. således fordelt:

  • Kassereren formidler hvordan det går med økonomien og argumenterer for/imod forslag, der kræver investeringer
  • Regnskabsførereren administrerer opkrævninger, betalinger og bank, og administrerer derved medlemskartoteket

MØDER OG BESLUTNINGER

Skriv til os

21699556