Husregler for udleje

Husregler

Klik her for print af lejekontrakt til udlejning af klubhuset print 

På Forsiden ses foreningskalender, hvor udlejning er vist,
Se kontrakten nederst på siden

Køkken

 • Klubbens service må kun benyttes til føde- og drikkevarer.
 • Klubbens service må ikke fjernes fra klubhusets areal med mindre det er aftalt med husudvalget.
 • Efter brug af klubbens service efterlades dette på plads i skabe/skuffer i rengjort stand.
 • Vasken i køkkenet må ikke benyttes til rensning af pensler og lignende.
 • Komfur, vask, ovn, kaffemaskine, brødrister, køkkenbord mm. rengøres efter brug.
 • Der må ikke efterlades personlige ejendele herunder madvarer på køkkenbordene med mindre det er efter aftale med husudvalget. Disse fjernes uden ansvar.
 • Køleskabe
  • Medlemmer har ret til at låne en kasse i et af klubbens køleskabe efter aftale med husudvalget.
  • Bådens navn skal stå tydeligt på kassen ellers fjernes denne med indhold.
  • Kassen skal fjernes og rengøres efter brug.
  • Det er af hygiejniske grunde ikke tilladt at opbevare for gammelt mad i køleskabene. – Husudvalget inspicerer jævnligt køleskabene for gammel mad. Findes der gammel mad i et medlems kasse mister medlemmet retten til at bruge køleskabene.

WC og bad

 • Klubbens WC’er må kun benyttes til latrinært brug.
 • Klubbens WC’er rengøres efter brug.
 • Vaskene på badeværelset og toilettet må ikke benyttes til rensning af pensler eller lignende.
 • Badet rengøres efter brug.
 • Rygning
  • Det er kun tilladt at ryge i skipperstuen. Husets øvrige indendørs arealer er absolut røgfri.

Dyr

 • Det er ikke tilladt at medbringe dyr i klubhuset.
 • Efterladenskaber fra hunde (eller andre dyr) på husets udendørs arealer skal omgående fjernes af ejeren.
 • Hunde der befinder sig på husets udendørs arealer skal være i snor og under opsyn af ejeren.

Huset generelt.

Det er ikke tilladt at okkupere husets arealer hverken til privat- eller forenings arrangementer. – Ønskes leje af salen skal dette ske efter aftale med husudvalget og jf. husets lejekontrakt.

Enhver af klubbens medlemmer der bruger huset rydder op efter sig selv og egne gæster.

Husets interiør behandles med respekt og omtanke.

Private ejendele må ikke opbevares på klubbens arealer over længere tid. – Disse fjernes uden ansvar.

Private ejendele til bortgivelse stilles på terrassen på bordet foran skipperstuen. Det skal fremgå tydeligt, at de er til bortgivelse. Emnerne skal fjernes igen inden en uge. – Emner der står i længere tid fjernes uden ansvar.

Husets udendørs arealer behandles med respekt og omtanke og efterlades opryddet.

Grill samt udendørs møbler rengøres efter brug.

Huset skal være aflåst kl. 18 – 10 næste morgen.

Overdreven fuldskab, støjende samt stødende adfærd er ikke tilladt på husets arealer.

Medlemmer der befinder sig på husets arealer skal overholde lov og orden i henhold til gældende dansk lov. – Overtrædelse politianmeldes.

Overtrædelse af en eller flere dele af husreglementet medfører restriktioner, eksklusion fra husets arealer og i sidste instans udelukkelse fra TSA. – Foretages af bestyrelsen jf. foreningens vedtægter.

Sikkerhed

 • I tilfælde af brand evakueres bygningen omgående. kontakt brandmyndighederne og forsøg herefter at minimere brandens udvikling evt. ved hjælp af foreningens slukningsredskaber hvis dette er muligt på forsvarlig vis (dette er dog på eget ansvar). – Brandtæppe findes i køkkenet på nordvendt væg, brandslange findes i computerskabet og brandslukker findes under opslagstavlen i gangen.
 • I tilfælde af alvorlig ulykke. Stop ulykken, kontakt 112 forsøg at yde førstehjælp -førstehjælpskasse findes i køkkenskabet over vasken længst mod vest.
 • I tilfælde af indbrud eller hærværk kontakt omgående TSA’s formand eller tovholder for husudvalget.

Formand: Bjarke Hansen 31226338
Tovholder: Anne Marie Dinesen 22426025