Plads

PLADSUDVALGET

PLADSREGLEMENT

 

Fiskeri-, Træskibs- og Lystbådehavnen takster for sæson 1. april 2022 til 31. marts 2023, alle priser inkl. moms

2021-2022 2022-2023
Løft af bom ved offentligt slæbested på Fiskerivej. Pris pr. løft. Bommen skal løftes både ved isætning og optagning. 50 kr.

60 kr.

Løft af bom ved ”Opfyldningen” ved Træskibshavnen, inkl. en dags parkering. (kun ét løft nødvendigt) 200 kr.
Både, som står på land på autotrailer. Pris for hele sæsonen. 2.218 kr. 2.276 kr.

Joller, som står på land, og som kan fragtes på ophalervogn. Pris for hele sæsonen. 1)

633 kr. 649 kr.

Øvrige joller på land. Pris for hele sæsonen.

1.590 kr. 1.631 kr.

Hjemmehørende både, som står på land i perioden 1. juni til 1. oktober. Pris pr. påbegyndt måned. 2)

610 kr. 626 kr.

Pris pr. kajmeter, netto 3)

(Kun Bådelauget Krogen)

2.328 kr.

(2.380kr.)

2.389 kr.

2.444 kr.

Priser for enkeltlejere (bådpladser)

Fast pris pr. båd

Pris pr. m2 (skibets længde x bredde)

2.694 kr.

237 kr.

2.764 kr.

243 kr.

Plads på land for ikke-hjemmehørende både. Pris pr. påbegyndt måned. 4)

1.513 kr.

1.552 kr.

Anvist plads i vandet for ikke-hjemmehørende både. 5) Gæstesejler- gebyr

Gæstesejler- gebyr

Ekstraordinær sagsbehandling. Pris pr. time. 6)

504 kr.

517 kr.

Bemærkninger:

Joller, som anvendes i det foreningsmæssige børne- og ungdomsarbejde (til og med 24 år), er fritaget for betaling.

Med ”ophalervogn” menes en håndtrukken vogn, som kan betjenes af én voksen person. Hvis jollen har en størrelse, så der kræves 2 eller flere personer til håndtering, betales som ”Øvrige joller på land”.

Som udgangspunkt kan der ikke stå både på land i perioden 1. juni til 1. oktober. Bådejere, som ikke kan få deres båd fjernet fra landarealerne i sommerperioden, skal kontakte havnemyndigheden og skal betale gebyret. Eventuel flytning af båden til anden plads foranstaltes af ejeren.

Havnemyndigheden kan efter konkret vurdering anvise en betalingsfri landplads i sommerperioden, hvis ejeren er syg, eller hvis der er et igangværende større renoveringsarbejde på båden.

Både, der skal deltage i stævner, kan stå gratis på landarealerne op til 14 dage før og 14 dage efter et stævne.

Beregning af pris pr. kajmeter sæson 2022-2023 (inkl. moms)

Aarhus Sejlklub

Sejlklubben Bugten

Motorbådsklubben

Nordhavn Mooringslauget

Strandjægerne Krogen

Træskibsforeningen

Kun Krogen

Pris pr. kajmeter 2.147 kr.

2.147 kr.

– Kompensation for administrative opg.

174 kr.

174 kr.

– Kompensation for sikring af el og vand

62 kr.

18 kr.

Pris pr. kajmeter netto, ekskl. moms

1.911 kr.

1.955 kr.

Pris pr. kajmeter netto, inkl. moms

2.389 kr.

2.444 kr.

Kølbåde, som er specialbygget til sejlads for handicappede, er fritaget for betaling. Alle andre bådtyper betaler almindelig takst.

RIB både, som udelukkende anvendes som følgebåde til børne- og ungdomsarbejde, og som ligger i Minihavnen, er fritaget for betaling.

Hvis en RIB båd anvendes til både børne og ungdomsarbejde og til andre formål, reduceres betalingen forholdsmæssigt. F.eks.: hvis en RIB båd skønsmæssigt anvendes 60% til børne- og ungdomsarbejde og 40% til andet, betales 40% takst.

Samme princip finder anvendelse, hvis RIB båden står på land og betaler som ”båd på autotrailer”.

Gebyret tages i anvendelse ved ikke-hjemmehørende både, som henstilles på havnens arealer, f.eks. efterladte både.

Både på land, som er sat til salg, pålægges et gebyr, hvis bådens havneplads er taget i brug af en ny bruger. Det er ikke muligt at købe en landplads til både, som ikke har plads i vandet.

Havnemyndigheden kan efter forudgående aftale og ud fra en konkret vurdering undtage for betaling, hvis der er væsentlige grunde herfor, f.eks. ved havari eller akut sygdom.

F.eks. relevant i situationer, hvor en ekskluderet bruger af havnemyndigheden anvises en andet plads i havnen. I udgangspunktet anvendes de betalingsfrie områder.

Sport & Fritid opkræver betaling fra borgeren. Foreningen, der normalt opkræver gæstebetaling det pågældende sted, kompenseres ikke for evt. tabt gæstebetaling.

Tages i anvendelse i sager, hvor der er ekstraordinært tidsforbrug i forbindelse med en sag. F.eks. ved sager, hvor en efterladt båd skal bortskaffes, eller hvor en tidligere bådpladshaver nægter at forlade havnen.

Sport & Fritid kan kun fakturere medgået tid for ekstraordinær sagsbehandlingstid, hvis det på forhånd er meddelt.

JOLLER på LANDPLADSEN

Som en del af oprydningen på landpladsen skal alle de henkastede joller på landpladsen mærkes med skibsnavn og telefonnummer.

Pladsudvalget v/ Jørgen A. mob.20870872